لحظه های من و پپسی
pepsi and me moments
 • علی شکری
 • 7 عکس
 • 149 امتیاز
 • 0
 • 2
 • 12:47 31/3/1393 اشکان تاجی برای این عکس نوشته:
  سلیقت خیلی شبیه خودمه ایول چه عجب یکی مثل خودم پیدا شد
  • 0
  • 0
  5 سال پیش عکس بعدی 0
  • 0
  • 0
  5 سال پیش عکس بعدی 1
  • 0
  • 2
  5 سال پیش عکس بعدی 1
  • 0
  • 0
  5 سال پیش عکس بعدی 0
  • 0
  • 0
  5 سال پیش عکس بعدی 0
  • 0
  • 2
  5 سال پیش عکس بعدی 1
عکس های دیگر